Пищевая
промышленность

Водоростворимый меланин и дрожжи

м.Львів ЗАТ „Ензим” 19.01.05 р.

П Р О Т О К О Л
тестування меланіну .

Об’єкт дослідження – меланін (водорозчинний)

Тестування проводилось:
І етап- 18.01.2005р;
ІІ етап- 19.01.2005р.

І ЕТАП

І.Перевірити стимулюючу дію меланіну на процес ферментації біомаси :

1. Середовище - стерильне сусло, перефільтроване через фільтр (рН 5.05,
блг 9,4)
25 % дріжджовий р-н (ЧК № 20 на хол. водопровідній воді).
2. Середовище – стерильна розсиропка, розведена холодною водопровідною водою у співвідношенні 1:4 (рН 6.13, блн 11.6)
кількість середовища – 40мл;
кількість дріжджового р-ну 2,0 мл;
кількість меланіну – 5,0млг (нав.7,0 мг). Меланін додавався в середовище, попередньо розведений в 1 мл дистильованої води.
Тестування відбувалося в U-подібних трубках при температурі 350С (в термостаті). Визначалася кількість СО2 , яка виділялась при зброджуванні сахарози з розчину.

Сусло
+ мел. Сусло
без меланіну Розсиропка
+ меланін Розсиропка
без меланіну
хв см3 хв см3 хв см3 хв см3
0 0 0 0 0 0 0 0
60 2,4 60 2,0 60 3,2 60 2,6
66 3,0 72 3,1 72 4,1 65 3,0
77 4,0 79 4,0 81 5,0 79 4,2
85 5,0 89 5,0 94 6,0 86 5,0
107 6,0 110 6,0 104 6,0

Висновок: в середовищах: сусло+ меланін, розсиропка+ меланін спостерігалась стимуляція бродіння (порівняно з середовищами без меланіну).

стр.2
2. Перевірити антиінгібіторну дію меланіну під –час ферментації біомаси :
1. Середовище - стерильне сусло, перефільтроване через фільтр (рН 5.05,
блг 9,4)
25% дріжджовий р-н (ЧК № 20 на хол. водопровідній воді).
2. Середовище – стерильна розсиропка, розведена холодною водопровідною водою у співвідношенні 1:4 (рН 6.13, блг 11.6)
кількість середовища – 40мл;
кількість дріжджового р-ну 2,0 мл;
кількість меланіну – 5,0млг (нав.7,0 млг). В U-подібну трубку №5 кількість меланіну 0,005мг( кількість наближена для виробничого процесу). Меланін, розведений в 1мл дистильованої води додавався безпосередньо в дріжджі ;
інгібітор натрій азотистокислий Na NO2 0,0003г на 1 зразок.
Тестування відбувалося в U-подібних трубках при температурі 350С (в термостаті). Визначалася кількість СО2 , яка виділялась при зброджуванні сахарози з розчину.

Сусло
+ мел. +інгіб. Сусло
без меланіну+інгіб. Розсиропка
+ меланін+інгіб. Розсиропка
без меланіну+ інгіб.
хв см хв см хв см хв см
0 0 0 0 0 0 0 0
58 1,0 55 1,1 57 1,0 55 1,2
62 2,0 62 2,0 66 2,0 63 2,0
66 3,0 67 3,0 76 3,0 70 3,0
73 4,0 81 4,0 85 4,0 78 4,0
79 5,0 99 5,0 95 5,0 86 5,0
91 6,0 122 6,0 109 6,0 99 6,0
ºОб’єм в U-подібній трубці (середовище розсиропка+меланін+інгібітор був менший ніж в інших, що можливо, вплинуло на результат).
Висновок: в середовищі сусло + меланін + інгібітор спостерігалася стимуляція бродіння (порівняно з середовищами без меланіну+інгібітор).

ІІ ЕТАП
3. І.Перевірити стимулюючу дію меланіну на процес ферментації біомаси в присутності інгібітора та без інгібітора.
Середовище – стерильна розсиропка, розведена холодною водопровідною водою у співвідношенні 1:4 (рН 6.28, блг 11.0)
25 % дріжджовий р-н (ЧК № 22 на хол. водопровідній воді).
кількість середовища – 40 мл;
кількість дріжджового р-ну 2,0 мл;


кількість меланіну – 5,0мг (нав.7,0 мг). Меланін додавався в середовище, попередньо розведений в 1 мл дистильованої води;
інгібітор натрій азотистокислий Na NO2 0,0003г на 1 зразок.
Тестування відбувалося в U-подібних трубках при температурі 350С (в термостаті). Визначалася кількість СО2 , яка виділялась при зброджуванні сахарози з розчину.


Розсиропка
+ меланін Розсиропка
без меланіну Розсиропка
+ меланін+інгіб. Розсиропка
без меланіну+ інгіб. Розсиропка
+ меланін 0,005мг
хв см хв см хв см хв см хв см
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 1,0 55 1,0 31 1,0 55 1,0 46 1,0
38 2,2 63 2,0 38 2,0 63 2,0 55 2,0
42 3,0 73 3,0 44 3,0 73 3,0 63 3,0
48 4,0 87 4,0 50 4,0 83 4,0 73 4,0
54 5,0 100 5,0 58 5,0 95 5,0 85 5,0
61 6,0 112 6,0 65 6,0 109 6,0 100 6,0

Висновок: в середовищі: розсиропка+ меланін, розсиропка+ меланін+інгіб. спостерігалась стимуляція бродіння (порівняно з середовищами без меланіну).

Зав.лабораторією Мицак Г.А.

Давіденко С.А.

Ст. мікробіолог Костів О.М.